Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş
Örnek: İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı. N. Cumalı
Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon.
Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.
Bir sütunun, bir direğin tepeliği
Örnek: Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme,
bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı. S. Ayverdi
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet.
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.
Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para.
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça.
Bir üçayağın alıcı ile birleştiği yerde bulunan ve alıcının olduğu yerde çeşitli yönlere dönebilmesini sağlayan çeşitli yapıdaki araçlar.
Bk. yazı

Başlık,Başlık nedir,Başlık anlamı,Başlık terimleri,Başlık parası,Başlık sözlük,Başlık ne demek,Başlık alfabe,Başlık biyografi,Başlık sistemi,Başlık sesli chat,Başlık sesli sohbet

başlık nedir

Ökaryotik mRNA’nın 5′ ucundaki yapı. Transkripsiyondan sonra 5′
GTP’nin üç fosfatı ile mRNA’ nın uç bazının birleşmesi ile oluşan, ilâve G metil grubu ihtiva eden koruyucu nükleotit dizisi.
Aktin filâmentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCAP 39,
severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filâmentlerinin Z ucunda CAP Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri.
Lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının DNAaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein.
Burmaç üzerindeki burmalı dişlere uyacak biçimde ortasında dişleri olan ve burmaca takılarak bir bağlama örgesi oluşturan, ortası delik kalın pul.
Yazmalarda ilk sayfanın üst başına yapılan bezekli bölüm.
Yazmalarda ve eski basma kitaplarda kitap adı.
Tablaların ya da iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parçalara verilen genel ad.

sözlük’teki yazarların tamamının katılım zorunluluğu olması gereken seminerin konusu.

troll’lükler, kadın yazılması gereken yerde kız yazmalar, tarih gerektiren başlıklara tarih atmamalar, aramaya inanmamalar… yeter da!

eklemeddin: soru başlık diyen ahmaklar alttaki tanımı bir okurlarsa soru sorulmadığını; anket yapılmadığını anlarlar.

Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para veya mala başlık adı verilmektedir.
İslâm öncesi Arap toplumunda mehir, sadak, sıdak veya saduka adı altında genellikle evlenecek kıza değil,
ailesine bir mal verilirdi. İslâm, bu uygulamayı kadının lehine olarak değiştirmiş
ve mehri onun evlenirken aldığı ve serbestçe kullanabildiği bir mal haline getirmiştir.
İslâm öncesi Türk toplumunda da kalın adıyla anılan başlığa benzer bir uygulama vardı.
Türklerin müslüman olmalarından sonra da bu isimle veya başlık adı altında bu uygulama devam etmiştir.
Başlık, bugün de ülkemizde bazı yörelerde sürmektedir. Bu durum evliliği olumsuz yönde etkilemektedir.
Hz. Peygamber’in evliliği teşvik (Nesâî, Nikâh, 2; İbn Mâce, Nikâh, 1; Dârimî, Nikâh, 1)
ve evliliğin kolaylaştırılmasını tavsiye (Ebû Dâvûd, Nikâh, 31; Müsned, VI/82) eden hadisleri,
başlığın dinimizin ruhuna ters düştüğünü göstermektedir.

Başlık,Başlık nedir,Başlık anlamı,Başlık terimleri,Başlık parası,Başlık sözlük,Başlık ne demek,Başlık alfabe,Başlık biyografi,Başlık sistemi,Başlık sesli chat,Başlık sesli sohbet

(( Bir önceki yazımız olan İHANET başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.))

|Jant Markaları | jant fiyatları | jant Modelleri | Lastik jant | Lastik Fiyatları | jant Fiyatları | Lastik jant Servisi | Lastik Servisi | Dünden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*